AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


PUBLIKACJE

WYKAZ OPRACOWAŃ
rok wydania

Tytuł opracowania

2017 pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 roku
2016 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w latach 2013-2015  (BMŚ)
2016 Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2015
2016 pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku
2015 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 roku  (BMŚ)
2015 pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 roku
2015 Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2014
2014 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2013 roku  (BMŚ)
2014 pdfSprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i nowotarskiego w 2013 roku
2014 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w roku 2013 w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników ocen z lat 2010-2012
2014 pdfPięcioletnia ocena jakości powietrza pod katem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, benzenem, O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P w województwie małopolskim w latach 2009-2013
2014 pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 roku
2013 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2012 roku  (BMŚ)
2013 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w latach 2010-2012
2013 pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2012 roku
2013 pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem 
na obszarze województwa małopolskiego w 2012 roku
2013 pdfSprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego w 2012 roku
2012 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku  (BMŚ)
2012 Ocena stanu wód powierzchniowych w 2011 roku w województwie małopolskim
2012 pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2011 roku
2012 pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem 
na obszarze województwa małopolskiego w 2011 roku
2012 pdf Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego w 2011 roku 
2011 pdf Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku  (BMŚ)
2011 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2010 roku
2011 pdfOcena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2010 roku
2011 pdfSprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego i nowotarskiego w 2010 roku
2011 pdfSprawozdanie z badań zanieczyszczeń powietrza metodą wskaźnikową w zakresie NO2 i SO2 w ramach monitoringu regionalnego w województwie małopolskim w 2010 roku
2011 pdf Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia powietrza benzenem 
na obszarze województwa małopolskiego w 2010 roku

Opracowania z obszaru działania Delegatury w Tarnowie  >>tutajOstatnia aktualizacja: 23-09-2017
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2001-2017
Projekt i wykonanie