logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Statystyka odwiedzin serwisu internetowego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie  w 2016 roku  

(Opracowano na podstawie statystyk generowanych dla serwera www.krakow.pios.gov.pl  przez Webalizer Version 2.21 )W 2016 roku odwiedziło nas blisko 190 tysięcy zainteresowanych.  W tym okresie odnotowaliśmy  blisko 4,5 mln wywołań strony głównej. Wskaźniki te świadczą o dużym zainteresowaniu naszą działalnością i materiałami udostępnianymi w naszym serwisie.

Najczęściej odwiedzane były strony z informacjami o stanie środowiska, wynikami monitoringu środowiska, ocenami jakości powietrza, wód, hałasu, komunikacie pyłkowym dla alergików. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się nasze publikacje i opracowania o stanie środowiska.

Na liście najczęściej odwiedzających nasz serwis internetowy w 2016 r. znalazło się około 54 kraje. Wśród odwiedzających zdecydowaną większość stanowili oczywiście internauci krajowi.  Spośród innych krajów niezmiennie dominowali internauci ze Stanów Zjednoczonych USA. Niemałą liczbę wejść odnotowano również z Brazylii (6000) i Rosji (3500). Spośród krajów europejskich niezmiennie dominowali internauci z Niemiec, z liczbą wywołań ponad 16000. Z pozostałych krajów europejskich liczne wejścia odnotowano tym razem z Czech, Włoch, Szwajcarii i Ukrainy (>2000 wywołań). Odnotowano również wejścia  z Angolii, Malezji, Paragwaju i Chile.średnio dziennie ogólnie w 2016 roku
Wywołania strony głównej  12 434 4 547 305
Wizyty 516 188 804
Pobrania materiałów w GB 393

tabela wywołań 2016


Prezentację na mapie i wykresach opracowano na podstawie ilości wywołań
wg pierwszych 30 z ogólnej liczby krajów
mapa wywołań w 2016 roku

wywołalnia ogółem w 2016 roku

wywołania z krajów UE


Na naszych stronach  udostępniliśmy w 2016 roku:

m.in.:

- informacje o działalności WIOŚ w Krakowie - ważne wydarzenia,  spotkania edukacyjne z młodzieżą, informacje z konferencji i spotkań z udziałem przedstawicieli WIOŚ,
- informacje o stanie środowiska w obszarze województwa małopolskiego w zakresie jakości wód powierzchniowych, podziemnych, jakości powietrza atmosferycznego, hałasu, pól elektromagnetycznych - wyniki badań monitoringowych, program monitoringu środowiska,
-  stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w województwie małopolskim - serwis JAKOŚĆ POWIETRZA on line - prezentujący aktualizowane co godzinę wyniki ze stacji pomiarowych oraz  raporty dzienne, miesięczne i roczne,
- publikacje o stanie środowiska w województwie małopolskim opracowane w WIOŚ w 2016 roku, w tym Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w latach 2013-2015,
- biuletyn miesięczny o jakości powietrza w województwie małopolskim (12 wydań),
- komunikaty o wystąpieniu niekorzystnych warunków zdrowotnych  w strefach województwa małopolskiego,
- komunikaty pyłkowe - aktualizowane co tydzień w sezonie pyłkowym na podstawie danych przekazywanych przez Krakowską Stację Monitoringu Aerobiologicznego Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM (w 2016 r. od stycznia do września)
- informacje o środowisku i jego ochronie, 
- ważne informacje dla podmiotów kontrolowanych,
- rejestry: wyników kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ , rejestr decyzji  - aktualizowane kwartalnie, rejestr kar,
- informacje o przetargach i inne ogłoszenia,
- liczne materiały do pobrania. 

  Dziękujemy za zainteresowanie
i zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu internetowego

OPRACOWANIE INFORMACJI: Teresa Prajsnar Główny Specjalista Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ  w Tarnowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 25-01-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie