logo WIOŚ w Krakowie

INFORMACJA dla podmiotów korzystających ze środowiska

w sprawie wydawania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

 zaświadczeń o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych
za naruszenie wymagań ochrony środowiska

 

Podmiot korzystający ze środowiska ubiegający się o zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o jego wydanie.

Wymagane dokumenty:

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych.  Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

wzór wniosku 1. wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych

wzór wniosku 2. załącznik do wniosku (dot. gminy/powiatu: lista podległych jednostek organizacyjnych)

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,0 zł.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa bez ponoszenia dodatkowych opłat,
- a także przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków

tel. (012) 4214952 lub 4226222

godziny pracy: poniedziałek - piątek 700 - 1500

Termin załatwienia sprawy:


Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku.

 

Karta informacyjna załatwianej sprawy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ w Krakowie >>zobacz

 

Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w WIOŚ w Krakowie oraz Delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ w KrakowieŹródło informacji: BIP WIOŚ w Krakowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 08-06-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie