logo WIOŚ w Krakowie

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH O KRYTERIACH KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ WIOŚ

Spis tematów:

1. POWIETRZE

1.1. Ochrona powietrza POBIERZ
1.2. Handel emisjami gazów cieplarnianychPOBIERZ
1.3. Kontrole substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO)POBIERZ
1.4. Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)POBIERZ
1.5. Zarządzanie emisjami (KOBIZE)POBIERZ
1.6. Obowiązkowe pomiary emisji – powietrze POBIERZ

2. HAŁAS

2.1. Ochrona przed hałasemPOBIERZ

3. ŚCIEKI

3.1. Gospodarka wodnaPOBIERZ
3.2. Gospodarka ściekowaPOBIERZ
3.3. Gospodarka ściekowa (kary) POBIERZ
3.4. Obowiązkowe pomiary emisji – ścieki POBIERZ

4. ODPADY

4.1. Gospodarka odpadami POBIERZ
4.2. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów POBIERZ
4.3. Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji POBIERZ
4.4. Postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym POBIERZ
4.5. Postępowanie z zużytymi bateriami i akumulatorami POBIERZ

5. INNE

5.1. Kryteria kontroli prowadzonych przez WIOŚ POBIERZ
5.2. Gospodarka chemikaliami (Rozporządzenie REACh) POBIERZ
5.3. Informacje dla inwestorów POBIERZ
5.4. Kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu POBIERZ
5.5. Poważne awarie POBIERZ

OPRACOWANIE INFORMACJI: Dział Inspekcji Delegatury WIOŚ  w Tarnowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 31-05-2016

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2012-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie