DZIAŁANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Polecamy uwadze samorządów gmin przykłady dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska

1. DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI


Organizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - przykłady działających w Polsce PSZOK:

Selektywne zbieranie odpadów w blokach na 3 osiedlach w Płocku


Zastosowano  tutaj klimatyzowane pawilony kontenerowe (minisortownie osiedlowe), w których są przyjmowane od mieszkańców wstępnie posegregowane odpady. W każdym pawilonie jest zatrudniona jedna osoba, która sortuje dostarczane przez mieszkańców  odpady komunalne na:  organiczne (kierowane do kompostowni), surowce wtórne (22 rodzaje), niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Więcej o systemie i jego twórcy - mgr inż. Andrzeju Bartoszkiewiczu -

znajdziecie Państwo w materiałach wg linków:
 
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Polski Portal Finansowy
Video - TVN24
Video - Kurier Mazowiecki
Video - Wydarzenia Polsat

Segregacja i recykling odpadów 
Forum NFOŚIGW - prezentacje przedstawicieli samorządów
Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości "Wokulski"


foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto6 foto7


INFORMACJĘ PRZEKAZAŁ: Ryszard Listwan - Z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony Środowiska
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 6-09-2013

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2013-2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie