linia

AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Realizacja prac - lipiec 2013
2013-07-31

01.07.2013 r. – otrzymaliśmy zgodę IZ MRPO na wykonanie robót zamiennych w budynku w Tarnowie

08.07.2013 r. zakończenie prac przy termomodernizacji stropu piwnic, podłóg położonych na gruncie i ścian budynku w budynku Delegatury w Tarnowie

08.07.2013 r. – narada koordynacyjna

16.07. 2013 r. – uprawomocniła się decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę dla budynku w Tarnowie

18.07.2013 r. - uzyskaliśmy zgodę IZ MRPO na wykorzystanie oszczędności powstałych w projekcie i wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu i osiągnięcia jego rezultatów dla budynku Delegatury w Tarnowie

25.07.2013 r. – do Firmy Budowlanej STAN-BUD skierowane zostało zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy dodatkowej na roboty budowlane konieczne do prawidłowego zakończenia projektu

26.07.2013 r. – wykonawca robót budowlanych w budynku Delegatury w Nowym Sączu zgłosił Inwestorowi Zastępczemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego

26.07. 2013 r. - Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska powołał komisję przetargową do przeprowadzenia negocjacji w sprawie umowy dodatkowej na roboty budowlane konieczne do prawidłowego zakończenia projektu

30.07.2013 r. – w siedzibie Delegatury WIOŚ w Tarnowie odbyły się negocjacje z Firmą Budowlaną STAN-BUD dotyczące warunków zawarcia umowy dodatkowej

31.07.2013 r. – została podpisana umowa dodatkowa z Firmą Budowlaną STAN-BUD na wykonanie robót budowlanych koniecznych do prawidłowego zakończenia projektu
Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2013-07-31