linia

AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Realizacja prac - sierpień 2013
2013-08-30

01.08.2013 r. – powołanie przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska komisji dla dokonania odbioru końcowego robót w budynku Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu

06.08.2013 r. – komisja w obecności Kierownika Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu dokonała odbioru końcowego robót w budynku w Nowym Sączu

30.08.2013 r. - wykonawca robót budowlanych w budynku Delegatury w Tarnowie zgłosił Inwestorowi Zastępczemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego
Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2013-08-30