linia

AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Podpisanie umowy na realizację tablic informacyjnych dla Projektu
2012-06-21

W dniu dzisiejszym podpisano umowę z firmą „Redruk” M. Grzywa, P. Górnikiewicz, ul. Okrężna 8, 33-100 Tarnów podpisano umowę na realizację tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatur w Nowym Sączu i Tarnowie”.
Firma została wyłoniona w drodze procedury przetargowej zapytania o cenę, zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrona Środowiska nr 9/2010 z dnia 6 maja 2010 r. – Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2012-06-21