linia

AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Realizacja prac - czerwiec 2013
2013-06-18

07,14,20.06.2013 r. – narady koordynacyjne

10.06.2013 r. – wykonawca złożył wniosek do Organów Administracji Budowlanej Urzędu m. Tarnów o zatwierdzenie projektu zamiennego dla budynku Delegatury w Tarnowie

17.06.2013 r. – zakończenie prac przy wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Delegatury w Nowym Sączu

18.06.2013 r. - Do Instytucji Zarządzającej MRPO został złożony wniosek o zgodę na wykonanie robót zamiennych, udzielenie zamówienia dodatkowego oraz wykorzystanie oszczędności na sfinansowanie robót objętych zamówieniem dodatkowym
Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2013-06-18