linia

KONTAKT

1. Kierownik Projektu:

 Imię i nazwisko
KRYSTYNA GOŁĘBIOWSKA

Stanowisko
Kierownik Delegatury w Tarnowie

Telefon:
14 215364
Fax
14 6220600
 E-mail
kierownik@wios.tarnow.pl

2. Osoba do kontaktu:

 Imię i nazwisko
EWA GONDEK

Stanowisko
Kierownik Delegatury w Nowym Sączu

Telefon
18 4438027
Fax
18 4438850
 E-mail
kierownik@nowysacz.pios.gov.pl

Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2012-06-28