linia

DOKUMENTY

1. Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 14000 Euro
2. Zarządzenie  4/2011 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie
3. Zarządzenie nr 4/2012 Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie organizacji pracy oraz obiegu dokumentów w trakcie  realizacji projektu w obszarze poprawy jakości powietrza i zwiększenia odnawialnych źródeł energii współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach priorytetu 7.2 Infrastruktura ochrony środowiska
4. Zarządzenie nr 6/2012 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie Komisji przetargowej Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2013-12-09