AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie obejmuje swoją działalnością kontrolną obszar województwa małopolskiego, z czego:

  • WIOŚ w Krakowie nadzoruje 10 powiatów (chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki, wielicki i miasto Kraków),

  • Delegatura w Tarnowie - 6 powiatów (bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski ziemski i Tarnów-miasto na prawach powiatu),

  • Delegatura w Nowym Sączu - 6 powiatów( limanowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i Nowy Sącz-miasto na prawach powiatu).


Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Zadania te są realizowane na podstawie opracowanych przez Inspektorat rocznych celów kontrolnych i wykonywanych kwartalnych planów kontroli. 

Kierunki działania oraz plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na 2017 rok
Kierunki działania oraz plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na 2016 rok
Schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska


REJESTRY I WYKAZY

.: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH o zweryfikowanych rocznych raportach emisji CO2 (aktualizacja roczna)

.: REJESTR KAR

.: WYNIKI KONTROLI przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat w Krakowie oraz Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie (aktualizacja kwartalna)

.:IPPC - Wykaz instalacji objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego na terenie województwa małopolskiego


Ostatnia aktualizacja: 24-03-2017
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2001-2017
Projekt i wykonanie