logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

 

W związku z artykułami Pana Lecha Klimka WIOŚ jakby się ociągał? Ponagla go prokurator z dnia 7 lipca 2017 oraz Toksyczne odpady nadal zalegają na terenie rafinerii z dnia 8 sierpnia 2017 na łamach Gazety Krakowskiej, stawiającymi w niekorzystnym świetle działania WIOŚ w Krakowie, Delegatury w Nowym Sączu w sprawie dotyczącej składowania i magazynowania odpadów w Gorlicach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, co następuje:
1) Kierownik delegatury WIOŚ w Nowym Sączu, p. J. Pach powołując się na KK art.183 złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
2) Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 3 lipca wydał decyzję wstrzymującą od zaraz działalność polegającą na przyjmowaniu jakichkolwiek odpadów – zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne na teren dzierżawionych działek zlokalizowanych w Gorlicach na terenie byłej Rafinerii Nafty Glimar oraz przetwarzaniu tych odpadów w jakikolwiek sposób na ww. miejscu przez spółkę Biuro Finansowe MULTIBEST J. GĄSIOR, S. WITALIŃSKA GĄSIOR SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Toruńska 8, 44 - 100 Gliwice.
3) W trakcie kontroli Spółki Biuro Finansowe MULTIBEST J. GĄSIOR S. WITALIŃSKA GĄSIOR SPÓŁKA JAWNA, prowadzonej w dniach od 27.06.2017 r. do dnia 20.07.2017 r., z miejsc magazynowania odpadów pobrano próbki gleby celem sprawdzenia, czy prowadzone działania na tym terenie nie spowodowały zanieczyszczenia gleby.
4) W trakcie kontroli stwierdzono, iż Spółka MULTIBEST nie posiada żadnych regulacji w zakresie gospodarki odpadami, jak również nie dysponuje kartami przekazania odpadów, czy też innymi dokumentami na podstawie, których można stwierdzić jak weszła w posiadanie tak dużych ilości odpadów. Podczas kontroli ustalono również, iż w przeważającej większości magazynowane odpady to szlamy, wodne popłuczyny farb, lakierów, odpady podestylacyjne oraz odpady opakowaniowe po farbach, lakierach.
5) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu, prowadzi obecnie postępowanie pokontrolne, o jej wynikach poinformowano Prokuraturę Rejonową w Gorlicach przekazując całość materiałów w sprawie.
6) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu informuje również, iż zbadanie zawartości zbiorników znajdujących się na terenie byłej rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, wymaga specjalistycznego sprzętu do pobierania próbek, odpowiednich zabezpieczeń osób pobierających próbki i specjalistycznych uprawnień, których pracownicy laboratorium WIOŚ nie posiadają. W związku z powyższym, WIOŚ nie ma możliwości wykonania przedmiotowych badań.

 


OPRACOWANIE INFORMACJI: Magdalena Gala - rzecznik prasowy WIOŚ
PUBLIKACJA INFORMACJI: Piotr Dudek - starszy informatyk WIOŚ
DATA PUBLIKACJI: 10-08-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie