logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
ws. REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA


W związku z licznymi zapytaniami dziennikarskimi dotyczącymi realizacji przez gminy zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza na lata 2013 – 2015, WIOŚ w Krakowie informuje, iż w roku 2016 przeprowadzono 45 kontroli w zakresie realizacji zadań nałożonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Wnioski z kontroli przedstawiają się następująco:


Podmioty, które realizują działania określone w Programie Ochrony Powietrza to: Miasto i Gmina Olkusz, Miasto Gorlice, Miasto Tarnów. Postęp w zakresie likwidacji źródeł emisji w przypadku tych podmiotów łączy się z wykazywaną w badaniach jakością powietrza.

Naruszenia stwierdzono w 40 przypadkach. W związku z tym:

- wydano 27 decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne wójtom, burmistrzom za niedotrzymanie realizacji zadań, nałożonych na lata 2013 – 2015 w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, na łączną kwotę 500 tys. zł.

- w przygotowaniu pozostaje 6 decyzji,

- wydano 7 zaleceń pokontrolnych.


PONIŻEJ LISTA GMIN, NA KTÓRE NAŁOŻONO ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE:


Gmina Liszki – 30 tys. zł

Gmina Tomice – 10 tys. zł

Gmina Zielonki – 30 tys. zł

Gmina Jordanów – 10 tys. zł

Miasto i Gmina Dobczyce – 10 tys. zł

Gmina Sułoszowa – 10 tys. zł

Gmina Skała – 30 tys. zł

Gmina Wolbrom – 10 tys. zł

Gmina Andrychów – 10 tys. zł

Gmina Słomniki – 10 tys. zł

Gmina Chrzanów – 10 tys. zł

Gmina Czarny Dunajec – 10 tys. zł

Gmina Grybów – 10 tys. zł

Gmina Jabłonka – 30 tys. zł

Gmina Łapsze Niżne – 10 tys. zł

Gmina Kamionka Wielka – 10 tys. zł

Gmina Nowy Targ – 10 tys. zł

Gmina Podegrodzie – 10 tys. zł

Gmina Poronin – 10 tys. zł

Gmina Raba Wyżna – 30 tys. zł

Gmina Spytkowice – 30 tys. zł

Miasto Zakopane – 20 tys. zł

Gmina Pleśna – 30 tys. zł

Gmina i Miasto Szczucin – 30 tys. zł

Gmina Tarnów – 30 tys. zł

Miasto Tuchów – 30 tys. zł

Gmina Wojnicz – 30 tys. zł

Należy podkreślić, iż gminy, na które nałożono kary odwołują się od decyzji Małopolskiego WIOŚ do GIOŚ. Nakładane obecnie na gminy kary finansowe dotyczą zaniedbań w latach 2013-2015.

 

OPRACOWANIE INFORMACJI: Magdalena Gala - Rzecznik prasowy Małopolskiego WIOŚ
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar - Główny Specjalista Delegatura WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 20-07-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie