logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Akademia Ekologiczna 2017 - prelekcja dla młodzieży w Delegaturze w Tarnowie

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Delegaturze WIOŚ w Tarnowie  odbyły się zajęcia edukacyjne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Tarnowa tj. POW Przyjazny Dom, POW im Janusza Korczaka, POW Pogotowie Opiekuńcze oraz dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie oraz ich kadry pedagogicznej. 

Młodzież ta uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Akademia Ekologiczna 2017 - W trosce o czyste środowisko". Koordynatorem projektu jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" w Tarnowie. Celem projektu jest zdobycie wiedzy i podejmowanie działań na rzecz ochrony czystego powietrza i środowiska oraz poznanie własnego regionu jako naszej małej ojczyzny. Projekt obejmuje 2 bloki tematyczne: edukację ekologiczną i regionalną.

Tematem przewodnim zajęć w Delegaturze w Tarnowie była ochrona wód. Stąd naszym celem było uświadomienie uczestnikom roli wody w życiu człowieka i potrzeby jej ochrony. W ramach przygotowanej przez nas ścieżki edukacyjnej młodzież zapoznała się z istotą pracy monitoringowej i laboratoryjnej w obszarze wód powierzchniowych i podziemnych.

W Pracowni Badań Środowiskowych prezentowaliśmy  nasz sprzęt do poboru próbek wód oraz do badań fizykochemicznych.  W Dziale Monitoringu Środowiska  przygotowaliśmy dla uczestników ciekawą prelekcję na temat ochrony  wód, wzbogaconą prezentacjami multimedialnymi.
Grupa licząca ponad 30 osób  z zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach.  Na zakończenie na uczestników czekały również drobne upominki.

ZAŁĄCZNIKI:

    

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

foto12 foto13

 

OPRACOWANIE INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ  w Tarnowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 19-06-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie