logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrzaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu bardzo niekorzystnych warunków zdrowotnych na terenie Aglomeracji Krakowskiej (kod strefy: PL1201, kody stacji: MpKrakAlKras, MpKrakDietla, MpKrakZloRog, MpKrakWadow, MpKrakBujaka, MpKrakBulwar, MpKrakOsPias, MpKrakTelime) oraz w strefie Tarnów (kod strefy: PL1202, kod stacji: MpTarRoSitko) w związku z zarejestrowaniem przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 200 μg/m3 (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).


Wartość 24 godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w dniu 15.02.2017 r. wyniosła w Krakowie przy Al. Krasińskiego – 256 μg/m3, przy ul. Dietla - 262 μg/m3, przy ul. Złoty Róg – 209 μg/m3, os. Wadów – 224 μg/m3, ul. Bujaka – 219 μg/m3, ul. Bulwarowa – 201 μg/m3, os. Piastów – 212 μg/m3, ul. Telimeny – 210 μg/m3, oraz w Tarnowie, ul. Ks. R. Sitko – 240 μg/m3.


Przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były: szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, bardzo niekorzystne warunki klimatyczne, oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz z ruchem pojazdów.


Z uwagi na utrzymujące się w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2017 roku wysokie stężenia 1-godzinne pyłu zawieszonego PM10 istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa na terenie Krakowa i możliwość wprowadzenia II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla obszaru Krakowa w dniu 17 lutego 2017. Ewentualne potwierdzenie wprowadzenia stopnia zagrożenia nastąpi jutro w godzinach porannych.

OPRACOWANIE INFORMACJI: Liliana Czarnecka Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Krakowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 16-02-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie