logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

25 narada Polsko–Słowackiej Grupy do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem


W dniach 24–26 kwietnia 2017 roku w miejscowości Tatranská Štrba na terenie Republiki Słowackiej odbyła się 25 narada Polsko–Słowackiej Grupy do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem przy Polsko–Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych (Grupa OPZ).


Polskiej części Grupy OPZ przewodniczył Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, w naradzie uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Karpacki w Krakowie.


Przedmiotem narady było:


- ujednolicenie wyników monitoringu i sporządzenie rocznego sprawozdania o stanie i jakości wód granicznych badanych w roku 2016;
- wymiana informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2016r., przez obie strony które mogą mieć wpływ na stan i jakość wód granicznych;
- realizacja zadań wynikających z XVI posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych;
- wymiana informacja o wystąpieniu poważnej awarii/nadzwyczajnych zagrożeń na wodach granicznych w 2016r;
- propozycja monitoringu granicznych wód powierzchniowych na 2018r.;
- wymiana informacji dotyczących monitoringu wód podziemnych w strefie nadgranicznej;
- sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy OPZ, planu pracy Grupy OPZ oraz materiałów dla Komisji.

Załączniki:

foto3 foto4 foto5

foto6 foto7 foto2 foto1

   

OPRACOWANIE INFORMACJI: Ewa Gondek - Kierownik Działu Monitoringu Środowiska w Nowym Sączu
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 15-05-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie