logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

W odpowiedzi na artykuł Pani Katarzyny Hołuj „Jakość wody na minusie” opublikowany w Dzienniku Polskim w dniu 7 czerwca, w którym poddaje się pod rozwagę zamknięcie oczyszczalni w Dobczycach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, iż zamknięcie oczyszczalni stwarzałoby poważne zagrożenie sanitarne. Takich działań się nie praktykuje. Do oczyszczalni wpływają na bieżąco ścieki z budynków mieszkalnych. Zamknięcie oczyszczalni wymagałoby zablokowania odpływów ścieków bytowych (w tym z łazienek i kuchni).


Ścieki wpuszczane do rzeki Raby na skutek awarii są ściekami podczyszczonymi. Z punktu widzenia technologii oczyszczania są znacznie mniej szkodliwe niż byłyby, gdyby oczyszczalnie zamknięto i ścieki płynęłyby poza oczyszczalnią.


Dnia 7 czerwca inspektorzy WIOŚ przeprowadzili ponowną kontrolę oczyszczalni ścieków w Dobczycach.


Pracownicy oczyszczalni stosują wytyczne eksperta z MPWiK ds. technologii oczyszczania ścieków w celu zapewnienia pełnej skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych.


Inspektorzy WIOŚ stwierdzili, że wszystkie urządzenia oczyszczalni pracują zgodnie z przeznaczeniem technicznym i technologicznym.


Kierownictwo oczyszczalni poinformowało, iż w ramach wzmożonego monitoringu pracy oczyszczalni, zleca badania ścieków. W dniu 6 czerwca pobrano próbki ścieków odpływających i dopływających w celu weryfikacji spełnienia kryteriów pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w dniu 7 czerwca pobrano próbki ścieków z reaktora ze zniszczonym osadem w celu określenia substancji odpowiedzialnej za awarię. Wyniki będą znane za kilka dni.


W trakcie przywracania prawidłowej pracy oczyszczalni, administrator wprowadził ograniczenia w przyjmowaniu ścieków dowożonych do stacji zlewni.

 

ZAŁĄCZNIKI

scieki_oczyszczone_odprowadzane_z_reaktora_biologicznego

Ścieki oczyszczone odprowadzane z reaktora biologicznego

Kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do Raby

Kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do Raby

Badanie opadalności osadu czynnego

Badanie opadalności osadu czynnego


OPRACOWANIE INFORMACJI: Bożena Batorowicz - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 08-06-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie