logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrzaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu bardzo niekorzystnych warunków zdrowotnych na terenie Aglomeracji Krakowskiej (kod strefy: PL1201, kody stacji: MpKrakAlKras, MpKrakDietla, MpKrakZloRog, MpKrakWadow) oraz w strefie małopolskiej (kod strefy: PL1203, kod stacji: MpSkawOsOgro) w związku z zarejestrowaniem przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 200 μg/m3 (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).


Wartość 24 godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w dniu 31.01.2017 r. wyniosła w Krakowie przy Al. Krasińskiego – 221 μg/m3, przy ul. Dietla - 222 μg/m3, przy ul. Złoty Róg – 204 μg/m3, os. Wadów – 203 μg/m3, oraz w Skawinie os. Ogrody – 210 μg/m3.


Przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były: szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, bardzo niekorzystne warunki klimatyczne, oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz z ruchem pojazdów.


OPRACOWANIE INFORMACJI: Liliana Czarnecka  Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Krakowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 1-02-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie