logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

 

W dniach 4 – 8 kwietnia 2016r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 24 Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
Posiedzenie Grupy Roboczej OPZ odbyło się na zaproszenie Kierownika polskiej części Grupy OPZ mgr inż. Pawła Ciećko.

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony słowackiej przedstawiciele Ministerstwa Środowiska RS, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej RS, Państwowego Instytutu Geologicznego RS; ze strony polskiej; przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przedstawiciele laboratoriów obu stron, które wykonują badania wód granicznych.

Główne tematy narady:

1. Ujednolicenie wyników i opracowanie Sprawozdania rocznego o stanie jakości wód granicznych w 2015r.
1.1. Ocena stanu wód granicznych badanych w 2015r.
1.2. Przekazanie informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2015r., które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych.

2. Realizacja zadań wynikających z XV posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.

3. Inne sprawy
3.1. Przekazanie informacji o wystąpieniu poważnej awarii /nadzwyczajnych zagrożeń na wodach granicznych w 2015r.
3.2. Propozycja monitoringu granicznych wód powierzchniowych na 2017r.
3.3. Aktualizacji Regulaminu współpracy Grupy OPZ.

4. Sprawozdanie z działalności Grupy OPZ za rok 2015.

5. Opracowanie planu pracy Grupy OPZ na rok 2017.

6. Przygotowanie materiałów na XVI Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

foto 2 foto 3 foto 1 foto 5 foto 4 foto 6 

  

OPRACOWANIE INFORMACJI: Dorota Łęczycka  Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ  w Nowym Sączu
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 18-04-2016

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie6