logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

11 Nadzwyczajna Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych


W dniach 24-26października 2016r. na terenie Słowacji w miejscowości Terchva odbyła się 11 Nadzwyczajna Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej (Grupa OPZ) do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
Posiedzenie Grupy Roboczej OPZ odbyło się na zaproszenie Kierownika słowackiej części Grupy OPZ ing. Lydii Bekerovej.


W spotkaniu uczestniczyli: ze strony słowackiej - przedstawiciele Ministerstwa Środowiska RS, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej RS, ze strony polskiej - Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie oraz przedstawiciele laboratoriów obu stron, które wykonują badania wód granicznych.

Głównym tematem narady była aktualizacja Regulaminu Współpracy Grupy OPZ zgodnie z poleceniem Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych. Ponadto obie strony poinformowały się o zmianach w krajowych przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Załączniki:

 

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

OPRACOWANIE INFORMACJI: Ewa Gondek - Kierownik Działu Monitoringu Środowiska w Nowym Sączu
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 02-11-2016

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie