logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

W dniach 20 – 24 kwietnia 2015r. na terytorium Słowacji w Tatranskej Štrbe odbyła się 23. Narada Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.
Posiedzenie Grupy Roboczej OPZ odbyło się na zaproszenie Kierownika słowackiej części Grupy OPZ Ing. Lýde Bekerovej.

Główne tematy narady:

1. Ujednolicenie wyników i opracowanie Sprawozdania rocznego o stanie jakości wód granicznych w 2014r.

1.1. Ocena stanu wód granicznych badanych w 2014r .
1.2. Przekazanie informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2014r., które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych.

2. Realizacja zadań wynikających z XIV posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.

3. Inne sprawy

3.1. Przekazanie informacji o wystąpieniu poważnej awarii /nadzwyczajnych zagrożeń na wodach granicznych w 2014 r.
3.2. Propozycja monitoringu granicznych wód powierzchniowych na 2016r.
3.3. Informacja o nowych przepisach prawnych dotyczycących wód oraz o planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy w II cyklu planowania.
3.4. Przygotowywanie aktualizacji Regulaminu współpracy Grupy OPZ.

4. Sprawozdanie z działalności Grupy OPZ za rok 2014.

5. Opracowanie planu pracy Grupy OPZ na rok 2016.

6. Przygotowanie materiałów na XV Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

foto1 foto2 foto3      

  

OPRACOWANIE INFORMACJI: Dorota Łęczycka  Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ  w Nowym Sączu
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 5-05-2015

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie