2013-07-11


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - ZMIANA PRZEPISÓW

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 roku tylko do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


NIE NALEŻY PRZEDKŁADAĆ WYKAZU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU !!!

Informację przekazał:

Michał Skorupka - Dział Inspekcji Delegatury w Tarnowie


Zamknij 
Copyright © 2013 WIOŚ Kraków