AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
logo WIOŚ w Krakowie


MONITORING JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCHMałopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa małopolskiego w zakresie jakości wód powierzchniowych.


BADANIA I OCENA STANU RZEK
okres pomiarowy załączniki
2016 Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie małopolskim w 2016 roku
2015 Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2015
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw - ocena za 2015 r. (arkusz STAN_ocena_jcw_2015)
oraz rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych w 2015 roku (arkusz MOC_ocena_ppk)

Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie małopolskim w 2015 roku
2014 Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2014
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw - ocena za 2014 r. (arkusz STAN_ocena_jcw_2014)
oraz rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych w 2014 roku (arkusz MOC_ocena_ppk)

Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie małopolskim w 2014 roku
2013 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w roku 2013 w województwie małopolskim z uwzględnieniem wyników ocen z lat 2010-2012
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jednolitych częściach wód powierzchniowych (arkusz STAN_ocena_jcw_2013) oraz w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych w województwie małopolskim w 2013 roku (arkusz MOC_ocena_ppk)
arkusz STAN_ocena_jcw_2013 arkusz MOC_ocena_ppk
Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie małopolskim w 2013 roku
2012 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w latach 2010-2012
Metryki i omówienie wyników oceny jednolitych części wód powierzchniowych
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz w obszarach chronionych w województwie małopolskim za lata 2010-2012 (tabela 1, tabela 2)
Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie małopolskim w 2012 roku (tabela 3)
2011 Ocena stanu wód powierzchniowych w 2011 roku w województwie małopolskim
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw objetych monitoringiem diagnostycznym, operacyjnym, badawczym w województwie małopolskim w 2011 roku
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw w monitoringu obszarów chronionych w województwie małopolskim w 2011 roku
Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego zbiorników zaporowych objetych monitoringiem diagnostycznym, operacyjnym, badawczym w województwie małopolskim w 2011 roku
2010 Ocena eutrofizacji rzek w jednolitych częściach wód województwa małopolskiego za okres 2008-2010
Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2010 roku
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego oraz badawczego w województwie małopolskim badanych w 2010 r.
Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2010 roku ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena przydatności wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w województwie małopolskim w 2010 roku ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
2009 Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych badanych w województwie małopolskim w 2009 roku
Wyniki pomiarów wskaźników decydujących o stanie wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2009 roku
Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2009 roku ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena przydatności wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w województwie małopolskim w 2009 roku ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
2008 Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2008
Tabela1. Wstępna ocena JCW w województwie małopolskim w 2008 roku
Tabela 2. Wstępna ocena stanu wód za rok 2008 w punktach pomiarowo-kontrolnych - klasyfikacja w grupach wskaźników
Tabela 3. Wstępna ocena - wskaźniki decydujące o klasyfikacji monitorowanych jednolitych części wód powierzchniowych w 2008 roku
Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2008 roku ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena przydatności wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w województwie małopolskim w 2008 roku ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
2007 Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2007 roku
Wyniki pomiarów wskaźników decydujących o jakości wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych (wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena przydatności wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w województwie małopolskim ( wyniki pomiarów: wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
2006 Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2006 roku
Wyniki pomiarów wskaźników decydujących o jakości wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych ( wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia ( wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody sródladowe będące środowiskiem zycia ryb w warunkach naturalnych (wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne)
2005 Ocena wód w 2005 roku
Wyniki pomiarów wskaźników decydujących o jakości wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych ( wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia ( wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena wód pod kątem eutrofizacji
Ocena wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody sródladowe będące środowiskiem zycia ryb w warunkach naturalnych (wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne)
Zestawienie wykonanych ocen jakości wód rzek badanych w województwie małopolskim w 2005 roku
2004 Ocena jakości wód powierzchniowych w 2004 roku
Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w poszczególnych punktach pomiarowych wraz ze wskaźnikami degradującymi jakość wody

Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w punktach monitoringu diagnostycznego
Zestawienie wyników pomiarów wskaźników decydujących o jakości wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych w 2004 roku ( wartości średnioroczne, maksymalne i minimalne )
Ocena wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do zpożycia w 2004 roku
Ocena wód pod kątem eutrofizacji
Ocena wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych w 2004 roku
2003 Ocena jakości wód powierzchniowych w 2003 roku
2002 Ocena jakości wód powierzchniowych w 2002 roku
Klasyfikacja wód powierzchniowych w 2002 roku
BADANIA I OCENA JAKOŚCI OSADÓW DENNYCH W RZEKACH
link do serwisu internetowego OSADY

Ostatnia aktualizacja: 23-03-2017
Copyright©2001-2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków