Stężenie ziarn w powietrzu
Bardzo wysokie Wysokie Średnie Niskie

K O M U N I K A T    P Y Ł K O W Y    dla alergików - Małopolska
  z dnia:  2017-07-19

takson aktualne stężenie prognoza
Trwa główny sezon pyłkowy, w którym nadal występują wysokie stężenia silnie alergennego pyłku traw i pyłku pokrzywy. Stężenie pyłku szczawiu, babki i komosy pozostaje niskie.
Pojawiły się pierwsze ziarna pyłku bylicy.Prognozuje się utrzymanie wysokiego stężenia pyłku traw i pokrzywy oraz stopniowy wzrost stężenia pyłku bylicy.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest wysokie, a Alternaria średnie.


 TRAWY
Poaceae
wysokie
wysokie
bez zmian
POKRZYWA
Urtica
wysokie
wysokie
bez zmian
SZCZAW
Rumex
niskie
niskie
wzrost
BABKA
Plantago
niskie
niskie
wzrost
ŻYTO
Secale
niskie
niskie
bez zmian
KOMOSA
Chenopodium
niskie
niskie
wzrost
BYLICA
Artemisia
niskie
niskie
wzrost 
Cladosporium wysokie
wysokie
wzrost
Alternaria średnie
średnie
wzrost

Osoby uczulone na alergeny pyłku traw powinny ostrożnie spożywać wybrane surowe owoce (jabłko, melon, kiwi, arbuz) i warzywa (seler, pomidor) oraz kiełki pszenicy, miód, orzechy, jeżeli obserwowały u siebie objawy po pokarmach. Do tych objawów mogą należeć: pieczenie, świąd warg, języka, gardła, uczucie mrowienia w obrębie jamy ustnej, obrzęk.

Informacja o sytuacji w Polsce:  www.alergen.info.pl