Stężenie ziarn w powietrzu
Bardzo wysokie Wysokie Średnie Niskie

K O M U N I K A T    P Y Ł K O W Y    dla alergików - Małopolska
  z dnia:  2017-04-19

takson aktualne stężenie prognoza
Z powodu niskiej temperatury i opadów atmosferycznych stężenie pyłku brzozy oraz dębu jest średnie, natomiast stężenie pyłku jesionu, topoli i grabu jest niskie. Prognozuje się stopniowy spadek stężenia pyłku brzozy i jesionu oraz wzrost stężenia pyłku dębu. Podczas intensywnych opadów deszczu i bezpośrednio po nich powietrze będzie wolne od pyłku roślin.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.
BRZOZA
Betula
średnieśrednie spadek
GRAB
Carpinus
niskie
niskie
bez zmian
TOPOLA
Populus
niskie
niskie
bez zmian
DĄB
Quercus
średnieśrednie wzrost 
JESION
Fraxinus
niskie
niskie
spadek
Cladosporium niskie
niskie
wzrost
Alternaria niskie
niskie
wzrost

Osoby uczulone na alergeny pyłku drzew, zwłaszcza brzozy powinny unikać spożywania surowych owoców (jabłko, brzoskwinia) i warzyw (seler, marchew) , jeżeli obserwowały u siebie objawy po pokarmach. Do tych objawów mogą należeć: pieczenie, świąd warg, języka, gardła, uczucie mrowienia w obrębie jamy ustnej, obrzęk.

Informacja o sytuacji w Polsce:  www.alergen.info.pl