Stężenie ziarn w powietrzu
Bardzo wysokie Wysokie Średnie Niskie

K O M U N I K A T    P Y Ł K O W Y    dla alergików - Małopolska
  z dnia:  2017-03-23

takson aktualne stężenie prognoza
Stężenie pyłku olszy, topoli i wiązu jest średnie, natomiast stężenie pyłku leszczyny, cisu i wierzby jest niskie. Prognozuje się spadek stężenia pyłku olszy i leszczyny oraz wzrost stężenia pyłku topoli, wiązu i wierzby.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest niskie.OLSZA
Alnus
srednie
średnie
spadek 
LESZCZYNA
Corylus
niskie
niskie
spadek
CIS
Taxus
niskie
niskie
bez zmian
WIERZBA
Salix
niskie
niskie
wzrost 
TOPOLA
Populus
srednie
średnie
wzrost
WIĄZ
Ulmus
srednie
średnie
wzrost
Cladosporium niskie
niskie
bez zmian
Alternaria niskie
niskie
bez zmian


Informacja o sytuacji w Polsce:  www.alergen.info.pl