Stężenie ziarn w powietrzu
Bardzo wysokie Wysokie Średnie Niskie

K O M U N I K A T    P Y Ł K O W Y    dla alergików - Małopolska
  z dnia:  2017-05-24

takson aktualne stężenie prognoza
Stężenie silnie alergennego pyłku traw jest średnie, natomiast stężenie pyłku pokrzywy, szczawiu i babki jest niskie. Żółty nalot pojawiający się na chodnikach, samochodach i szybach to pyłek drzew iglastych, głównie sosny, który obecnie występuje w powietrzu w wysokim stężeniu. Stężenie pyłku dębu pozostaje średnie, natomiast stężenie pyłku brzozy i świerku utrzymuje się na niskim poziomie. Prognozuje się wzrost stężenia pyłku roślin zielnych, szczególnie traw i pokrzywy.

Stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest średnie, a Alternaria- niskie.


 BRZOZA
Betula
niskie
niskie
spadek
DĄB
Quercus
średnieśrednie spadek
ŚWIERK
Picea
niskie
niskie
bez zmian
SOSNA
Pinus
wysokie
wysokie
bez zmian
TRAWY
Poaceae
średnieśrednie wzrost
POKRZYWA
Urtica
niskie
niskie
wzrost
SZCZAW
Rumex
niskie
niskie
wzrost
BABKA
Plantago
niskie
niskie
wzrost
Cladosporium średnieśrednie wzrost
Alternaria niskie
niskie
wzrost

Osoby uczulone na alergeny pyłku traw powinny ostrożnie spożywać wybrane surowe owoce (jabłko, melon, kiwi, arbuz) i warzywa (seler, pomidor) oraz kiełki pszenicy, miód, orzechy, jeżeli obserwowały u siebie objawy po pokarmach. Do tych objawów mogą należeć: pieczenie, świąd warg, języka, gardła, uczucie mrowienia w obrębie jamy ustnej, obrzęk..

Informacja o sytuacji w Polsce:  www.alergen.info.pl