Stężenie ziarn w powietrzu
Bardzo wysokie Wysokie Średnie Niskie

K O M U N I K A T    P Y Ł K O W Y    dla alergików - Małopolska
  z dnia:  2016-09-28

takson aktualne stężenie prognoza
Sezon pyłkowy dobiega końca. W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku pokrzywy, traw, szczawiu, babki, komosy, ambrozji i bylicy. Prognozuje się utrzymanie niskiego stężenia pyłku roślin zielnych.
Stężenie zarodników grzybów Cladosporium i Alternaria jest średnie i będzie stopniowo spadać.
TRAWY
Poaceae
niskie
niskie
bez zmian 
SZCZAW
Rumex
niskie
niskie
bez zmian
BABKA
Plantago
niskie
niskie
bez zmian
POKRZYWA
Urtica
niskie
niskie
bez zmian 
KOMOSA
Chenopodium
niskie
niskie
bez zmian
BYLICA
Artemisia
niskie
niskie
bez zmian
AMBROZJA
Ambrosia
niskie
niskie
bez zmian
Cladosporium średnie
średnie
spadek
Alternaria średnie
średnie
spadek


Informacja o sytuacji w Polsce:  www.alergen.info.pl