logo CM KRAKOWSKA STACJA MONITORINGU AEROBIOLOGICZNEGO
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM
31-531 Kraków, ul Śniadeckich 10

Kierownik Zakładu:  dr hab. Ewa Czarnobilska
tel.: 12 423-11-22,  12 424-88-89

Komunikat pyłkowy 


strona główna WIOŚ Kraków
WIOŚ Kraków

 

ARCHIWUM  • W dniach 4-9.07.2004 w Grenadzie, w Hiszpanii odbył się XI Międzynarodowy Kongres Palinologiczny (IPC). Głównymi organizatorami Kongresu były: Hiszpański Związek Palinologiczny, Międzynarodowa Federacja Związków Palinologicznych, Uniwersytet w Grenadzie oraz Centrum Badawcze Zaidin.

    Program Kongresu obejmował zarówno sekcje palinologiczną, jak i aerobiologiczną. Sesje w obu tych sekcjach odbywały się równolegle. Sesje aerobiologiczne (aeropalinologiczne) były poświęcone badaniom cząstek biologicznych występujących w powietrzu, a w szczególności ziarnom pyłku roślin i zarodnikom grzybów wywołujących objawy alergii pyłkowej. 
    pobierzdokument wordSprawozdanie z Kongresu Palinologicznego

Copyright©2004-2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie