Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2016 roku  Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

 

 

SPIS TREŚCI

Okładka + Autorzy (0,8MB

1. Charakterystyka województwa(1,0MB)
2. Jakość powietrza (3,4MB)
3. Jakość wód (3,7MB)
4. Hałas (0,7MB)
5. Promieniowanie elektromagnetyczne (0,8MB)
6. Gleby(2,4MB)
7. Edukacja ekologiczna(0,7MB)

Do pobrania - Raport całość (12,2MB)