Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 roku  Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

 

 

SPIS TREŚCI

1. Okładka + Autorzy  
2. Spis treści 
3. Powietrze (5,7MB)
4. Wody (10,8MB)
5. Hałas (1,1MB)
6. Promieniowanie elektromagnetyczne (1,0MB)
7. Edukacja ekologiczna (2,7MB)

Do pobrania - Raport całość (wielkość pliku 20,3 MB)