Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku  Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

SPIS TREŚCI

1. Wstęp i spis treści 
2. Informacje o regionie (1,4MB)
3. Powietrze (2,4MB)
4. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzkie (4,5MB)
5. Wody powierzchniowe - część I  (5,2MB)
6. Wody powierzchniowe - część II  (4,6MB)
7. Hałas (2,2MB)
8. Promieniowanie elektromagnetyczne (0,8MB)
9. Odpady (1,2MB)
10. Działalność kontrolna (1,0MB)
11. Działalność laboratoryjna (1,0MB)
12. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie (0,4MB)

Do pobrania - Raport całość (wielkość pliku 9,5MB)