Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

 

Okładka, autorzy

Spis treści

I. POWIETRZE 
II. WODY 
III. HAŁAS 
IV. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
V. GLEBY
VI. DZIAŁALNOŚĆ  KONTROLNA 
VII. DZIAŁALNOŚĆ  LABORATORYJNA