Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku

Wstęp

I....... POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

II...... POWIETRZE
..1.... Emisja zanieczyszczeń do powietrza
..2.... Charakterystyka warunków meteorologicznych
..3.... Meteorologiczne warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie
..4.... Jakość powietrza
..5.... Monitoring pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu w Krakowie
..6. .. Od toksycznych emisji do skutków zdrowotnych – wpływ zimowych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców Krakowa

III..... WODY
..1.... Emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych
..2.... Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
..3.... Charakterystyka roku hydrologicznego
..4.... Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych
..5.... Program działań dla rzeki Szreniawy, jako przykład wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
..6.... Monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych

IV..... ODPADY

V...... HAŁAS

VI..... PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

VII.... PRZYRODA

VIII.... DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA INSPEKTORATU

IX..... DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA INSPEKTORATU

X...... DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE