Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2005 roku


Publikacja została udostępniona  w postaci plików w formacie  PDF 
dział : I - POWIETRZE  (wielkość pliku 2,7MB)
dział : II - WODY 
(wielkość pliku 3,9MB)
działy : III, IV, V - ODPADY, HAŁAS, DZIAŁALNOŚĆ WIOŚ
(wielkość pliku1,1MB)


tytuł raportu
redakcja


spis treści