strona główna WIOŚ · spis treści · autorzy · wstęp ·

Biblioteka Monitoringu Środowiska; Kraków 2005
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Wydano ze środków: · Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
· Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

Praca wykonana pod kierunkiem: Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Leszka Sebesty
Redakcja WIOŚ: Barbara Pająk