RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
W 2002 ROKU

BMŚ Kraków 2003

Drogi Czytelniku! 
Publikacja została udostępniona  w postaci plików w formacie  PDF -  zainstaluj darmowe oprogramowanieAdobe Acrobat Reader
  SPIS TREŚCI : I  wstęp, autorzy, spis treści
Część I   PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - NOWE UREGULOWANIA   (ok. 0,07 MB)
Część II   POWIETRZE   (ok. 2,5 MB)
Część III.1   WODY - 1. Gospodarka wodno-ściekowa   (ok. 0,5 MB)
Część III.2.    WODY - 2. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych płynących   (ok. 3,5 MB)
Część III.3.    WODY - 3. Zanieczyszczenie wód zbiorników zaporowych   (ok. 0,2 MB)
Część III.4.    WODY - 4. Ocena stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych   (ok. 3,5 MB)
Część III.5.    WODY - 5. Wody podziemne   (ok. 2 MB)
Część IV   ODPADY   (ok. 1 MB)
Część V   ZANIECZYSZCZENIE GLEB   (ok. 2 MB)
Część VI   HAŁAS   (ok. 3 MB)
Część VII   PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE   (ok. 0,1 MB)
Część VIII   DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE   (ok. 0,1 MB)
Część IX   DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE